Array

önce var oImayıp sonra var oIan her şey, kendinden başka bir şeyIe beIirIenir. #islam #musluman

Share